Osiągnięcia

O nas

Firma BiB rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku
Jesteśmy właścicielem uznanego katalogu firm bib.com.pl, producentem stron internetowych, znanym wydawcą książek telefonicznych i wielu innych publikacji.

Nasze działania były wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych targach

Nasza misja

Wprowadzamy na rynek innowacyjne usługi. Proponujemy stawki dostosowane do portfela lokalnych kontrahentów.
Wiele naszych przedsięwzięć spotkało się z przychylnym przyjęciem i są one chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa oraz konsumentów indywidualnych.
Posiadamy bardzo dobre referencje klientów i użytkowników.

Nasze osiągnięcia – krótki rys historyczny

1991 Pierwsze w Olsztynie

czasopismo reklamowe dystrybuowane w nowoczesnym systemie

1994 Pierwsze polskie, kolorowe czasopismo reklamowe z ofertami polskich firm, wydane w języku rosyjskim i kolportowane w Rosji (Obwód Kaliningradzki)

1995 Pierwsza w historii województwa olsztyńskiego książka telefoniczna (katalog firm) nowego typu

1995 Pierwszy na rynku bezpłatny, wysokonakładowy kolorowy, magazyn reklamowy

1998 Pierwszy w Olsztynie regionalny katalog internetowy – dane pochodziły z ankiet przeprowadzonych bezpośrednio w firmach i instytucjach

2003 Pierwsza książka telefoniczna w formacie A5 format i i treść zostały zaprojektowane specjalnie dla odbiorców indywidualnych z Olsztyna
Książki telefoniczne w formacie A5 i systemowa dystrybucja do grup docelowych przeznaczających najwięcej środków finansowych na zakupy dóbr konsumpcyjnych w poszczególnych miastach

Od 2009 Nowoczesne serwisy internetowe dla biznesu i specjalistów z różnych branż