Ile zapłacę za pozycjonowanie

Pierwsza kolumna cennika pozycjonowania zatytułowana „Liczba wyników w Google” oznacza liczbę, która jest wyświetlana w raporcie wyszukiwarki Google po wpisaniu wyszukiwanej frazy.

Przykład nr 1

Po wpisaniu frazy „strony internetowe” liczba ta wynosi 6 940 000 – widzimy ją w tekście Około 6,940,000 wyników(0,42 s) wyświetlanym w górnej części ekranu

Przykład nr 2

Po wpisaniu frazy „tynki dekoracyjne” liczba ta wynosi 550 000 – widzimy ją w tekście Około 550,000 wyników(0,42 s) wyświetlanym w górnej części ekranu

W drugim przykładzie właściwą cenę odczytamy w wierszu trzecim

od 500.001 do 1.000.000

42,00 zł

126,00 zł

141,00 zł

0

który obejmuje swoim zakresem liczbę 550 000

Wyjaśnienie podanych cen
Zleceniodawca płaci 141 zł netto miesięcznie tylko wtedy, gdy strona pozycjonowana na frazę tynki dekoracyjne przez cały miesiąc będzie na pozycji TOP3

Ile płaci zleceniodawca, gdy dana strona w miesiącu rozliczeniowym znajdzie się:
4 dni na pozycji 34    (0 zł)
5 dni na pozycji 43    (0 zł)
7 dni na pozycji 17    (42 x 7/30 = 9,80 zł)
9 dni na pozycji 8     (126 x 9/30 = 37,80 zł)
5 dni na pozycji 2     (141 x 5/30 = 23,0 zł)

Razem 70 zł 60 gr netto za miniony miesiąc rozliczeniowy