Jak długo trwa umowa na pozycjonowanie

Standardowa umowa na pozycjonowanie jest zawierana na czas nieokreślony. Zleceniodawca może zrezygnować z pozycjonowania już po okresie 12 miesięcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu  rozliczeniowego